War Machine 第九集~《騎呢》武器 (上)

主持:Skynet
主題:《騎呢》武器 (上) — 上集同大家介紹過一些《重口味》的特攻兵器,今集就輕鬆D同大講一講一些《騎呢》兵器,其實係兵器的開發當中,好大部份係try & error ,但係有一些其實一睇就已經覺得係攪笑同不切實際的存在,今集就同大家介紹呢D《騎呢兵器》
下載: 第一節  

收聽:

收睇: