Rocky

我係一個黑市拳手,最鍾意打架,嗜好係鍾意玩女、大把錢、大把靚車大把女、又鍾意玩SM! 最鍾意鬧政府,一成年就入咗賭場,冇讀過書,細個跟大佬出嚟威!點知上咗嚟星滙網 陰謀背後做咗嘉賓,唔明點解咁多人鍾意聽我講嘢,所以做咗一季馬交乜都吹!!!!